Hier vind je alle informatie omtrent garantie en retour sturen. Als jouw vraag niet beantwoord is, kun je hiervoor contact opnemen met onze kapsalon.

Garantie
Je hebt bij Capelli wettelijke garantie op de door jou bestelde producten.

Dat betekent dat Capellil er voor in staat alle aangeboden producten voldoen aan de door ons vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Aanspraak maken op de garantie
Om aanspraak te maken op de garantie, dien je contact op te nemen met onze kapsalon.
Onze kapsalon zal je voorzien van alle benodigde informatie en instructies.
We verzoeken u geen product zomaar zonder melding retour te sturen.

Herroepingsrecht
Heb je je vergist of ben je niet geheel tevreden met je aankoop? Bij Capelli kan je je bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden herroepen.

Retouradres:
Capelli
Doornroosjestraat 17a
6651 TX Druten
0487-785008

Het is mogelijk dat wij kosten bij je in rekening brengen indien het product beschadigd is. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en -indien redelijkerwijs mogelijk- verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact opnemen met ons.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jou keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jou beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Defect bij aankomst (DOA) 
Indien blijkt dat één van de door jou bestelde producten bij aankomst defect is, zal Capelli deze producten kosteloos vervangen. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice en zorg dat je een duidelijke omschrijving van het defect bij de hand hebt. Stuur in geen geval een product retour zonder dat je hiervoor toestemming hebt van onze klantenservice.
Deze DOA-regeling doet niets af aan de bovengenoemde wettelijke garantie.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Het kan voorkomen dat niet bepaalde artikelen niet herroepen kunnen worden. Bijvoorbeeld hygiëne artikelen (zoals scharen, borstels en cosmetica) kunnen alleen geretourneerd worden als de verzegeling nog intact is. Dit wordt altijd per geval door onze klantenservice bepaald.

Product(en) retour sturen 
Als je, om welke reden dan ook, een product (of producten) retour wenst te sturen, vragen we je eerst contact op te nemen met onze kapsalon. Onze kapsalon geeft je vervolgens alle benodigde instructies om het product retour te sturen. Per retourzending ontvang je een retournummer (ticket-nummer). Kosten voor retour van jou thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.